Цэцэрлэг

Өнөө цагт эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ өсөж торних орчин нөхцөлд онцгой анхаарал хандуулж, тэднийг асран хамгаалах, зөв хүн болгон сурган хүмүүжүүлэх, манлайлагч болгон төлөвшүүлэхийг хичээн эрмэлзэх болсон. Тэгвэл энэ бүх цогц үйл ажиллагаагаар хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмшихүйн хөгжлийг дэмжих үүднээс бид таны бяцхан хүүхдэд зориулан 200 хүүхдийн цэцэрлэгийг төлөвлөж өгсөн.