Skip links

СИНГЛ ХАУС A

1-Р ДАВХАР 186.16 МКВ

1-р давхар
Өрөөний нэр Талбай /м2/
Гонх 8.8
Коридор 14.6
Зочны өрөө 45.4
Хооллох хэсэг 22.23
Гал тогооны өрөө 15.01
Угаалгын өрөө 10.9
Шатны хонгил 8.7
Ариун цэврийн өрөө 4.07
Унтлагын өрөө 9.76
Гараж 40.5
Террас 30% 9.08
Нийт 189.05

2-Р ДАВХАР 138.58 МКВ

2-р давхар
Өрөөний нэр Талбай /м2/
Коридор 24.07
Унтлагын өрөө 12.84
Хичээлийн өрөө 10.64
Унтлагын өрөө 12.84
Ариун цэврийн өрөө 9.7
Хувцасны өрөө 11.54
Унтлагын өрөө мастер 27.7
Ариун цэврийн өрөө 6.47
Унтлагын өрөө 11.16
Тагт 30% 5.8
Тагт 30% 1.24
Тагт 30% 1.96
Нийт 135.96

Унтлагын өрөө 4

Террас тагт 4

Угаалгын өрөө 3

Машины граж 2

Эдэлбэр газар

ИНТЕРЬЕР