Skip links

Сингл А хаус Дэлгэрэнгүй Сингл Б хаус Дэлгэрэнгүй Таун хаус Дэлгэрэнгүй Твин хаус Дэлгэрэнгүй Сингл А хаус Талбайн хэмжээ:
325мкв
Сингл Б хаус Талбайн хэмжээ:
300мкв
Таун хаус Талбайн хэмжээ:
209мкв
Твин хаус Талбайн хэмжээ:
402мкв