Мэдээ, Мэдээлэл

ерөнхий төлөвлөлт

Ерөнхий төлөвлөлт

“ХАН ТӨГӨЛ” хотхон нь нийт 19 га эдэлбэр газарт оршин суугчиддаа зориулсан нэгдсэн үйлчилгээний төв,…