Хаусны төрлүүд

Сингл Хаус А

Талбай хэмжээ: 325 мкв
Эдэлбэр газар : 0,062 га

Сингл Хаус Б

Талбай хэмжээ: 296 мкв
Эдэлбэр газар : 0,060 га

Сингл Хаус В

Талбай хэмжээ: 263 мкв
Эдэлбэр газар : 0,064 га

Таун Хаус А,Б

Талбай хэмжээ: 178,  188 мкв
Эдэлбэр газар : 0,02 га

Таун Хаус В

Талбай хэмжээ: 206 мкв
Эдэлбэр газар : 0,02 га

Твин Хаус 

Талбай хэмжээ: 255 мкв
Эдэлбэр газар : 0,037 га

Сингл Хаус А

Талбай хэмжээ: 325 мкв
Эдэлбэр газар : 0,062 га

Сингл Хаус Б

Талбай хэмжээ: 296 мкв
Эдэлбэр газар : 0,060 га

Сингл Хаус В

Талбай хэмжээ: 263 мкв
Эдэлбэр газар : 0,064 га

Таун Хаус А,Б

Талбай хэмжээ: 178,  188 мкв
Эдэлбэр газар : 0,02 га

Таун Хаус В

Талбай хэмжээ: 206 мкв
Эдэлбэр газар : 0,02 га

Твин Хаус 

Талбай хэмжээ: 255 мкв
Эдэлбэр газар : 0,037 га

Онцлог

home

Дэд бүтэц

map

Эзэмшил газар- 0,02-0,07 га

data

Ухаалаг систем

customer-service

Консьерж үйлчилгээ

soccer-field

Спорт талбай

wave

Нуур цөөрөм, горхи

bicycle

Явган хүн, дугуйн зам

circus

Хүүхдийн тоглоомын талбай

Видео

Ерөнхий төлөвлөлт

Ерөнхий-төлөвлөлт

Хаяг байршил