Хаусны төрлүүд

Single A

Талбай хэмжээ: 325 мкв
Эзэмшил газар: 0,62 га

Single B

Талбай хэмжээ: 296 мкв
Эзэмшил газар: 0,60 га

Single C

Талбай хэмжээ: 263 мкв
Эзэмшил газар: 0,64 га

Town A,В

Талбай хэмжээ: 178,  188 мкв
Эзэмшил газар: 0,2 га

Town С

Талбай хэмжээ: 206 мкв
Эзэмшил газар: 0,2 га

Twin 

Талбай хэмжээ: 255 мкв
Эзэмшил газар: 0,37 га

Нарс

Талбай хэмжээ: 320 мкв
Эзэмшил газар: 0,07 га

Шинэс

Талбай хэмжээ: 264 мкв
Эзэмшил газар: 0,07 га

Хус

Талбай хэмжээ: 294 мкв
Эзэмшил газар: 0,07 га

Гацуур

Талбай хэмжээ: 160 мкв
Эзэмшил газар: 0,05 га

Хуш

Талбай хэмжээ: 180 мкв
Эзэмшил газар: 0,05 га

Бургас

Талбай хэмжээ: 200 мкв
Эзэмшил газар: 0,05 га

Хуш

Талбай хэмжээ: 180 мкв
Эзэмшил газар: 0,05 га

Бургас

Талбай хэмжээ: 200 мкв
Эзэмшил газар: 0,05 га

Онцлог

home

Дэд бүтэц

map

Эзэмшил газар- 0,2-0,6 га

data

Ухаалаг систем

customer-service

Консерж үйлчилгээ

soccer-field

Спорт талбай

wave

Нуур цөөрөм, горхи

bicycle

Явган хүн, дугуйн зам

circus

Хүүхдийн тоглоомын талбай

Видео

Ерөнхий төлөвлөлт

tom zurag

Хаяг байршил